Home » Board of Directors

Board of Directors

Board of Directors

Shri Anil B Ganu     C.A. President “ Bhaskar” 3 mahant Road
Vile Parle East,
Mumbai 400057.
Shri Vinay S Jog Solicitor Vice President Ram Janaki Apt.,
M.V.Pandolskar Road,
Vile Parle East,
Mumbai 400 057.
Shri Dilip M Pethe Business Hon. Secretary Pethe Bungalow ,
Chittaranjan Road,
Vile Parle East,
Mumbai 400 057
Shri Hemant K.
Bhatawadekar
C.A. Hon.
Jt. Secretary
1/13,Jai Hanuman CHS.,
Paranjape B Scheme
Road No 3,
Vile Parle East,
Mumbai 400 057.
Shri Bansidhar Sadashiv Dhurandhar Business Hon. Treasurer 69 ,Nani Nivas,
Dixit road , Vile Parle (E),
Mumbai 400 057
Dr. Ajit S Dandekar Doctor Member 6-7 Sarswati Nilayam CHS. , Chittaranjan Road,
Vile Parle East,
Mumbai 400 057
Shri Dhananjay Madhusudhan Sathaye Business Member 27, Vinayak, Tejpal Scheme,
Road no 5,
Vile Parle East,
Mumbai 400 057
Shri.Shashank P Paranjape Business Member Paranjape Bungalow
31, M.G.Raod,
Vile Parle East,
Mumbai 400 057
Dr. Smt. Snehalata Deshmukh Pediatric Surgeon. 
Ex –Vice Chancellor Mumbai University
Member Samarth Krupa,
Rammandir Road,
Vile Parle East,
Mumbai 400 057
Shri. Pramod Hari Lele    C.A. Member 5/8 Chandrashekhar CHS,
Swami Nityanand Marg,
Andheri East,
Mumbai -400 069
Shri. Mukund Manohar Chitale C.A. Member 4/43 Vishnuprasad HSC.,
Vile Parle East,
Mumbai 400 057.
Shri.Shrikant P Paranjape Business Member Paranjape Bungalow,
31, M.G.Raod
Vile Parle East
Mumbai 400 057